ปางรับผลมะม่วง

ตำนานพระพุทธรูป ปางรับผลมะม่วง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

ปางรับผลมะม่วง
ตำนาน พระพุทธรูป ปางรับผลมะม่วง

พระพุทธรูป ปางรับผลมะม่วง วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ ( นั่ง ) ขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาถือผลมะม่วง หงายหลังพระหัตถ์ไว้บนพระชานุ ( เข่า )

ความเป็นมาของปางรับผลมะม่วง

ณ กรุงราชคฤห์ มีเศรษฐีผู้หนึ่งนำบาตรไม้จันทร์แดงไปแขวนไว้สูง 60 ศอก พร้อมประกาศว่า ถ้าเกิดพระอรหันต์มีจริง ขอให้แสดงฤทธิ์เหาะมาเอาบาตรนี้ไปเถิด ถ้าเกิดพ้น ๗ วัน แล้วไม่มีผู้ใดปฏิบัติได้ ตนจะนับว่ามิได้มีพระอรหันต์ในโลกพระปิณโฑลภารทวาชะได้บินไปนำบาตรมา มหาชนทั้งหลายต้องการชมปาฏิหาริย์ ก็เลยติดตามมาจนถึงพระเวฬุวันมหาวิหาร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์ จึงตรัสตำหนิพร้อมมีคำสั่งห้ามพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์ พวกเดียรถีย์ประกาศว่าพวกตนจะแสดงปาฏิหาริย์ แข่งกับพุทธองค์ พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศว่าจะทรงแสดงพระปาฏิหาริย์ ณ คัณฑามพฤกษ์ ( ต้นมะม่วง )ในกรุงสาวัตถี พวกเดียรถีย์ ว่าจ้างพวกอันธพาลล้มต้นมะม่วงจนหมดไป เว้นแต่ที่ปลูกอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้าปเสนทิโกศล ชื่อ คัณฑะ ได้ถวายผลมะม่วงสุกผลหนึ่งแด่พระพุทธองค์ พระอานนท์ได้นำมะม่วงผลนั้นทำน้ำปานะถวาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *