พิมพ์กรุเจดีย์เล็ก

พระสมเด็จ พิมพ์กรุเจดีย์เล็ก ปางประทานพร องค์พระขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสตรีบูชา

พิมพ์กรุเจดีย์เล็ก

พระสมเด็จ พิมพ์กรุเจดีย์เล็ก ปางประทานพร องค์พระขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสตรีบูชา

พระสมเด็จ พิมพ์กรุเจดีย์เล็ก

ความเป็นมาของปางประทานพร ( ยืน)
มหาอุบาสิกาวิสาขา บุตรีของธนัญชัยเศรษฐี เป็นหญิงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เบญจกัลยาณี ได้แก่ มีผมงาม เนื้องาม ฟันงาม ผิวงาม วัยงาม

นางมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก และเป็นพระโสดาบันบุคคลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ในช่วงฤดูฝนในพรรษาหนึ่ง นางวิสาขาได้ให้นางทาสีของนางมานิมนต์พระภิกษุ

พอดีฝนตก พระภิกษุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร นางทาสีเข้าใจว่าเป็นนักบวชลัทธิชีเปลือย จึงกลับไปบอกนางวิสาขา

หลังจากถวายภัตตาหารและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำภัตกิจเสร็จแล้ว นางวิสาขาจึงกราบทูลขอประทานพรจากพระพุทธองค์เพื่อถวายสิ่งของต่าง ๆ แก่ภิกษุ ภิกษุณี ได้แก่

  • ( ๑ ) ผ้าอาบน้ำฝน
  • ( ๒ ) อาหารสำหรับภิกษุอาคันตุกะ
  • ( ๓ ) อาหารสำหรับภิกษุผู้เตรียมจะไป
  • ( ๔ ) อาหารสำหรับภิกษุป่วยไข้
  • ( ๕ ) อาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลภิกษุ
  • ( ๖ ) ยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้
  • ( ๗ ) ขอให้ได้ถวายข้าวยาคู
  • ( ๘ ) ผ้าอาบน้ำสำหรับภิกษุณี
    พระพุทธองค์ทรงประทานพรทั้ง ๘ ข้อแก่นางวิสาขา

ขอบคุณแหล่งที่มา facebook.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *