เครื่องรางปี่เซียะหินนาคกระสวย อายุหลายร้อยปี เครื่องรางสองวัฒนธรรม

ปี่เซียะหินนาคกระสวย

ปี่เซียะหินนาคกระสวย เป็นชื่อเครื่องราง (อายุหลายร้อยปี) เป็นเครื่องรางสองวัฒนธรรม เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นของคนไทยเชื้อสายจีน ที่เชื่อว่าดลบันดาลให้สมหวังในเรื่องโชคลาภ

ความเชื่อดั้งเดิมมีมานับพันปีของชาวจีนผสมผสานกับความเชื่อภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่ประเทศไทย เกี่ยวกับหินที่มีพลังแห่งนาคา หินนาคกระสวย คือปีเซียะหินนาคกระสวย ที่มีศิลปะที่งดงาม เข้มขลัง ชิ้นนี้นับเป็นเครื่องรางสองวัฒนธรรม เป็นมรดกตกทอดของหนุ่มใหญ่เชื้อสายจีน อาศัยอยู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ของเก่าโบราณต้องกลมกลึงไร้คม…