พระรอด กรุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่นิยม เนื้อเขียวหินครก

พระรอด กรุวัดมหาวัน

พระรอด กรุวัดมหาวัน เอกลักษณ์สำคัญของ พระรอด ก็คือ เป็นพระกรุเก่าแก่ที่มีการค้นพบเฉพาะที่วัดมหาวัน จังหวัดลำพูน เท่านั้น และแรกเริ่ม พระรอด คงบรรจุอยู่ในพระเจดีย์โบราณ แต่ต่อมาพระเจดีย์โค่นล้มลง พระ

รอดจึงตกอยู่ในดินกระจัดกระจายทั่วไป จึงมีการแตกกรุของ พระรอด ในหลายครั้ง ส่วนพุทธคุณเน้นในเรื่องเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพัน อุดมด้วยโภคทรัพย์ ร่ำรวยทรัพย์ เด่นทางแคล้วคลาด คุ้มภัย…

พระยอดขุนพล วัดไก่ ลพบุรี

พระยอดขุนพล  วัดไก่

พระยอดขุนพล มีความเก่าแก่ สร้างแบบ “ทรงลังกา” นักโบราณคดีกำหนดค่อนข้างแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเรือง
อำนาจ จากการสังเกตหลักฐานจากสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรม
บ่งบอกอย่างแน่ชัด และมีสิ่งที่น่าคิดน่าศึกษาอีกมากในเรื่องพระเครื่องและพระบูชา
ในองค์พระเจดีย์ เครื่องประดับปรางค์ รวมถึงลักษณะทรวดทรงของพระเจดีย์…