เครื่องราง :กะลาราหูหลวงพ่อแขก กาวิโร วัดสันป่าลาน

กะลาราหูหลวงพ่อแขก

กะลาราหูหลวงพ่อแขก กาวิโร วัดสันป่าลาน อ.บ้านตาก จ.ตาก ชิ้นนี้ได้เผือกหายาก ใช้ดีในด้าน มหาอำนาจ มหาอุด แคล้วคลาด คงกระพัน และ ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ เสริมดวงชะตา กันดวงตกดวงอับ สาระพัดจะดี กันผี

กันของ คุณผี คุณคน

ร้าน :แดน เชียงใหม่…