ตำนานของขลัง คาถาพระพิฆเนศ

คาถาพระพิฆเนศ

ตำนานของขลัง คาถาพระพิฆเนศ

คาถาพระพิฆเนศ

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

พระองค์คือมหาเทพที่ประกอบด้วยความเมตตาต่อสัตว์โลกเราสวด คาถา พระพิฆเนศ เพื่อขอพรจากองค์ พระพิฆเนศ เพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกประการ ใช้สวดเพื่อขอพรจากท่านหรือปัดเป่าเหตุร้าย…