เครื่องราง : แมลงภู่งาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ ขาทะลุ2

แมลงภู่งาแกะ ขาทะลุ2

แมลงภู่งาแกะ ขาทะลุ2 เป็นแมลงภู่คำงาแกะทรงคุณค่าไทยใหญ่ แกะขาทะลุอุดปรอท ลงรักชาดทองมีอายุ ตัวนี้คือตัวเมีย

ขนาดยาว2.8cm. รูปแบบศิลป์พบเจอน้อย แมลงภู่คำงาเลี่ยมทองพร้อมใช้สวย

ร้าน :คนเมือง ล้านนา…